Câu 1: Tính a, 10 – 6 + 2 = ……………… c, 6 – 4 + 5 = ……………….. b, 8 + 2 – 6 = ………………. d,

Question

Câu 1: Tính
a, 10 – 6 + 2 = ……………… c, 6 – 4 + 5 = ………………..
b, 8 + 2 – 6 = ………………. d, 10 – 7 + 6 = …………………
Câu 2: Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có 5 con chim đang đậu. Có 1 con chim ở cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con chim? Cành dưới có mấy con chim?
Câu 3: Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa.
Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Câu 4: Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi?
Câu 5: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh mình vừa tròn chục tuổi. Anh mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?
5 CÂU 50 ĐIỂM NHA

in progress 0
Katherine 1 giờ 2021-10-24T00:34:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:36:34+00:00

  Câu 1 : Tính

  `a, 10 – 6 + 2 = 6`             `c, 6 – 4 + 5 = 7`

  `b, 8 + 2 – 6 = 4 `              `d, 10 – 7 + 6 = 9`

  Câu 2 :                 Bài giải

       Cành trên còn số con chim là :

           `10 – 1 = 9 ( con )`

       Cành dưới có số con chim là :

            `5 + 1 = 6 ( con )`

  Câu 3 :                 Bài giải 

        Lan hái được số bông hoa là :

           `18 – 7 = 11 ( bông )`

                      Đáp số : `11` bông hoa

  Câu 4 :                 Bài giải 

         Đến Tết , chị Hoa có số tuổi là :

            `0 + 1 + 2 + 3 = 6` ( tuổi )

                           Đáp số : `6` tuổi

   Câu 5 :              Bài giải 

            Hà có số tuổi là :

              `10 – 4 = 6` ( tuổi )

                        Đáp số : `6` tuổi

  Xin hay nhất để có thêm động lực 

  0
  2021-10-24T00:36:35+00:00

  Câu 1: Tính

  a, 10 – 6 + 2 = ….6…………..

  b, 8 + 2 – 6 = ……..4……… ..

  c, 6 – 4 + 5 = ……..7………… 

  d, 10 – 7 + 6 = …….9…………..

  Câu 2:cành trên còn số chim đậu là:

               10-1=9 con

             cành dưới có số chim đậu là:

                5+1=6 con

               đáp số:cành trên;9 con

                           cành dưới;6 con

  Câu 3:số bông hoa lan hái đc là:

                 18-7=11 bông hoa

               đáp số:11 bông hoa

  câu 4:

  dựa vào câu nói này : “Tết này :

  mà số có bốn số khác nhau nhỏ nhất là:1023

  mà theo đề toán nói’;chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại

  nên:1+0+2+3=6

  vậy lúc đến tết chị hoa vẫn 6 tuổi

  câu 5:

  dựa vào câu nói:Anh mình vừa tròn chục tuổi. Anh mình hơn mình 4 tuổi”

  đổi:chục tuổi =10 tuổi

  Hà có số tuổi là :

              ( tuổi )

                        Đáp số : tuổi

  MILK TỐN THỜI GIAN ĐỂ GIẢI THÍCH CẶN CẼ NÊN CHO MILK XIN CÂU TLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )