Câu 1 : Tình hình văn hóa nước ta trong các thế kỉ 1-6 có điểm gì nổi bật ? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên

Question

Câu 1 : Tình hình văn hóa nước ta trong các thế kỉ 1-6 có điểm gì nổi bật ? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên
Câu 2 : Tại sao Sử cũ lại gọi giai đoạn Lịch sử từ năm 179TCN -> thế kỉ 10 thời kì bắc thuộc ? Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh chống các triều đại phong kiến phương Bắc

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-06T14:35:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:36:27+00:00

  Câu `1:`

  Những nét nổi bật về văn hóa là

  – Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán tại các quận

  – Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo được du nhập vào nước ta

  Người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:

  – Bộ máy cai trị của người Hán chỉ đến cấp huyện tại các làng xã vẫn do người Việt đứng đầu, đây là bức thành trì vững chăc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

  – Đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán.

  – Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,…của người Việt đã đc hình thành lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt ko thể tiêu diệt. Bên cạnh đó, nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc.

  Câu `2:`

  Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ `179` đến thế kỉ `X,` dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đo hộ của các triều đại phương Băc.

  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm `40`

  Khởi nghĩa Bà Triệu năm `248`

  Khởi nghĩa Lý Bí năm `542`

  0
  2021-10-06T14:36:43+00:00

  Câu 2

  Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì : Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

  * Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

  – Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

  – Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

  – Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

  – Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

  – Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

  – Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776 – 794).

  – Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

  – Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 – 931) của Dương Đình Nghệ.

  – Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

  Câu 1

  – Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán tại các quận

  – Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta

  – Vì người Việt ta có sức mãnh liệt lớn, ý chí giữ phong tục, tập quán, tiếng nói,nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )