Câu 1: Tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương nhằm mục đích gì ? Mong đc m.n giúp đỡ ạ????????

Question

Câu 1: Tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương nhằm mục đích gì ?
Mong đc m.n giúp đỡ ạ????????

in progress 0
Eva 1 năm 2021-09-27T21:59:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:00:31+00:00

  Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp. Nhìn chung bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều do thực dân Pháp chi phối nhằm tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp

  0
  2021-09-27T22:00:34+00:00

  – Thâu tóm các quyền hành 

  – Khai thác các nguồn tài nguyên của chúng ta mang về tư bản Pháp

  – Dễ quản lý các nơi do Pháp cái trị

  Chúc bn hc tốt ah 

  Cho mk ctlhn nhoa ( nếu đúng )

  Mơn bn nhìn ạ…… no copy nhoa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )