CÂU 1: trái đất đứng ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần mặt trời ? ý nghĩa của vị trí thứ tự đó? CÂU 2: kinh tuyến là j? vĩ tuyến là j ? Nêu công dụn

Question

CÂU 1: trái đất đứng ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần mặt trời ? ý nghĩa của vị trí thứ tự đó?
CÂU 2: kinh tuyến là j? vĩ tuyến là j ? Nêu công dụng của các đg kinh,vĩ tuyến ?
CÂU 3: hai TP A và B cách nhau 90km trên thực tế . Hỏi trên bản đồ có tỉ lệ 1:3000000 thì khảng cách đó là bao nhiêu ??
giúp e mai e thi r :v

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-10-13T02:29:41+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:31:11+00:00

  Câu 1: > vị trí thứ 3. Ý nghĩa: Không quá gần mặt trời (không quá nóng), không quá xa mặt trời (không quá lạnh) => điều kiện thích hợp để sinh sống.

  Câu 2: Trên Trái Đất hay các hành tinh hoặc thiên thể hình cầu, vĩ tuyến là một vòng tròn tưởng tượng nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. … Một vĩ tuyến luôn vuông góc với một kinh tuyến tại giao điểm giữa chúng. Các vĩ tuyến ở gần cực Trái Đất có đường kính nhỏ hơn.

  Câu 3: 3 cm nha

  0
  2021-10-13T02:31:36+00:00

  Câu 1.

  – Trái Đất đứng ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời

  – Ý nghĩa: vị trí đó giúp nước ta nhận được một lượng nhiệt vừa phải, không quá nóng và không quá lạnh => thuận lợi cho sự sống phát triển.

  Câu 2.

  – Kinh tuyến là đường thẳng nối liền cực Bắc và cực Nam

  – Vĩ tuyến là những vòng tròn vuông góc với các đường kinh tuyến

  – Ý nghĩa: nhờ có hệ thống kinh, vĩ tuyến người ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên quả Địa Cầu.

  Câu 3.

  Bản đồ tỉ lệ: 1 : 3000 000 có nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ sẽ ứng với 3000 000 cm trên thực địa hay 30km

  => A và B cách nhau 90km tương ứng với 90 : 30 = 3cm trên bản đồ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )