Câu 1: trên cùng đường dây tải điện ,tải đi một công suất điện ,nếu dùng dây dẫn có tiết diện giảm phân nữa thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đư

Question

Câu 1: trên cùng đường dây tải điện ,tải đi một công suất điện ,nếu dùng dây dẫn có tiết diện giảm phân nữa thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần

in progress 0
Reese 1 năm 2021-10-28T21:55:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T21:56:36+00:00

    Đáp án:

     dùng dây dẫn có tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn tăng 2 lần.

    điện trở tăng 2 lần thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tăng 2 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )