Câu 1:Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.Vẽ góc xOy=110 độ,góc xOz=55 độ a,Oz có phải tia phân giác không ?Vì sao?

Question

Câu 1:Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.Vẽ góc xOy=110 độ,góc xOz=55 độ
a,Oz có phải tia phân giác không ?Vì sao?

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-06T17:37:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:38:41+00:00

  $#Dino$

  Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia `Ox` có:

   `hat{xOy}>hat{xOz} (110^o>55^o)`

  `⇒Oz` nằm giữa `Oy` và `Ox`

  Ta có: `Oz` nằm giữa `Oy` và `Ox`

  `⇒hat{yOz}+hat{zOx}=hat{xOy}`

  `⇒hat{yOz}=110^o – 55^o=55^o`

  Ta có: `hat{yOz}=hat{zOx}=55^o` và `Oz` nằm giữa `Oy` và `Ox`

  `⇒Oz` là tia phân giác của `hat{xOy}`

   

  0
  2021-09-06T17:39:24+00:00

  Tia Oz là tia phân giác . Vì

  Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

   góc zOy = góc xOz [ 50 độ = 50 độ ]

                        Chúc bạn học tốt        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )