Câu 1 : Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mĩ ? Câu 2 : Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ ? Giải thích sự phân hóa Câu 3 : Căn cứ vào lược đồ tự nhiê

Question

Câu 1 : Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mĩ ?
Câu 2 : Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ ? Giải thích sự phân hóa
Câu 3 : Căn cứ vào lược đồ tự nhiên Châu Mĩ và kiến thức đã học , hãy so sánh địa hình Nam Mĩ với địa hình Bắc Mĩ ?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-16T14:20:51+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:22:26+00:00

  câu 1

  Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

  – Phía Tây là dải núi Coóc-di-e đồ sộ ở phía tây, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên.

  – Ở giữa là miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khung lồ, cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.

  – Phía Đông là miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng đông bắc – tây nam.

  câu 2

  Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng.

  Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam

  Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

  Nguyên nhân: Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

  Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông

  Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  Nguyên nhân: Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông – tây.

  Ngoài ra, Bắc Mĩ còn có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Điều này được thể hiện rõ ở miền núi trẻ Cooc – đi- e.

  câu 3

  – Giống nhau : Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

  – Khác nhau :

  + Bấc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.

  vote5* và cho mk câu trả lời hay nhất nha

  + Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.

  + Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam còn Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp.

  0
  2021-09-16T14:22:35+00:00

  Câu 1 : Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mĩ ?

  Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

  – Phía Tây là dải núi Coóc-di-e đồ sộ ở phía tây, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên.

  – Ở giữa là miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khung lồ, cao ở phía Bắc và Tây bắc, thấp dần về phía Nam và Đông Nam.

  – Phía Đông là miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam.

  Câu 2 : Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ ? Giải thích sự phân hóa

  Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng.

  Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam

  Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

  Nguyên nhân: Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

  Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông

  Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  Nguyên nhân: Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá Đông – Tây.

  Ngoài ra, Bắc Mĩ còn có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Điều này được thể hiện rõ ở miền núi trẻ Cooc – đi- e.

  Câu 3 : Căn cứ vào lược đồ tự nhiên Châu Mĩ và kiến thức đã học , hãy so sánh địa hình Nam Mĩ với địa hình Bắc Mĩ ?

  – Giống nhau : Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

  – Khác nhau :

  + Bấc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.

  + Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.

  + Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam còn Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )