CÂU 1 -Trình bày thành phần của không khí ? -Kể tên các khối khí và trình bày đặc điểm, nguồn gốc hình thành của từng khối khí ? CÂU 2 Một ngày ở Tân

Question

CÂU 1
-Trình bày thành phần của không khí ?
-Kể tên các khối khí và trình bày đặc điểm, nguồn gốc hình thành của từng khối khí ?
CÂU 2
Một ngày ở Tân An, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ sáng được 20 độ C,lúc 13 giờ được 40 độ C và lúc 21 giờ được 27 độ C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu ? Em hãy nêu cách tính.

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-03T16:35:23+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:36:26+00:00

  Câu 1:

  -Thành phần của không khí là:

  +Khí Nitơ(78%)

  +Khí oxy(21%)

  +Hơi nước và khí khác(1%)

  -Khối khí nóng: Hình thành ở những vùng có vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao.

  -Khối khí lạnh: Hình thành ở những vùng có vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp

  -Khối khí lục địa: Hình thành ở trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

  -Khối khí đại dương: Hình thành ở các vùng có biển và đại dương, có độ ẩm tương đối lớn

  Câu 2

  -Nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là: (20+40+27):3=27độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )