câu 1 trong 1 xi lanh của 1 động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1 atm , nhiệt độ 47oC, có thể tích 40dm3 . nếu nén hỗn hợp khí đến thể tích 5 dm3

Question

câu 1 trong 1 xi lanh của 1 động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1 atm , nhiệt độ 47oC, có thể tích 40dm3 . nếu nén hỗn hợp khí đến thể tích 5 dm3, áp suất 15 atm thì nhiệt độ của khí sau khi nén có giá trị nào

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-13T03:06:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:08:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T03:08:38+00:00

  Đáp án:

   T2=327 độ C

  Giải thích các bước giải:
  \[{P_1} = 1atm;{T_1} = 47 + 273 = 320K;{V_1} = 40d{m^3};{V_2} = 5d{m^3};{P_2} = 15atm\]

  phương trình trạng thái: 
  \[\frac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}} =  > {T_2} = {T_1}\frac{{{P_2}{V_2}}}{{{P_1}{V_1}}} = 320.\frac{{15.5}}{{1.40}} = 600K =  > {t_2} = {327^0}C\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )