Câu 1: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây, cách nào là đúng? A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí. B.Thủy ngân, đồng, nư

Question

Câu 1: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây, cách nào là đúng?
A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí.
B.Thủy ngân, đồng, nước, không khí.
C. Đồng, thủy ngân, nước, không khí.
D. Không khí, nước, thủy ngân, đồng.
Câu 2: Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra đối với môi trường là:
A. chân không
B. chất rắn
C. chất lỏng
D. chất khí
*Đúng thì em vote 5* + cảm ơn, nhanh (mà đúng) thì ctlhn nhé ~
*Đừng spam và giải thích nếu được~

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-06T10:12:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:13:42+00:00

  Đáp án:

   1c

  2a

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T10:14:06+00:00

  Câu 1: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây, cách nào là đúng?

  A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí.

  B.Thủy ngân, đồng, nước, không khí.

  C. Đồng, thủy ngân, nước, không khí.

  D. Không khí, nước, thủy ngân, đồng.

  Câu 2: Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra đối với môi trường là:

  A. chân không B. chất rắn C. chất lỏng D. chất khí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )