Câu 1: Trong động cơ 1 pha có dây quấn phụ, tụ điện được mắc: A. nối tiếp với dây quấn phụ B. song song với dây quấn phụ C. nối tiếp với dây quấn chín

Question

Câu 1: Trong động cơ 1 pha có dây quấn phụ, tụ điện được mắc:
A. nối tiếp với dây quấn phụ
B. song song với dây quấn phụ
C. nối tiếp với dây quấn chính
D. song song với dây quấn chính
Câu 2: Để kiểm tra các đầu dây ra của động cơ điện (quạt trần); dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1; lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của động cơ quạt điện (quạt trần), nếu trị số điện trở nhỏ nhất thì:
A. hai đầu dây là C và R.
B. hai đầu cuộn dây bị nối tắt.
C. hai đầu dây là C và S.
D. hai đầu dây R và S
Câu 3: Khi lựa chọn dây dẫn điện trong lắp đặt điện nhà cần chú ý đến yếu tố gì?
A. tiết điện dây dẫn, chiều dài dây dẫn và vỏ cách điện.
B. Tiết điện dây dẫn và chiều dài dây dẫn.
C. Chiều dài dây dẫn và vỏ cách điện.
D. Điện áp lưới điện và điều kiện lắp đặt.
GIÚP MK VỚI, CHỈ CẦN CHỌN ĐÁP ÁN THÔI NHA, CỨU TỚ VỚI~~~~~

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-08-05T16:19:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:21:28+00:00

  1.D

   2.A

   3.B

  0
  2021-08-05T16:21:34+00:00

  1D

  2C

  3D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )