Câu 1 : trong phòng thí nghiệm , khí Clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây A. CaCl2 B. Kmno4 C.

Question

Câu 1 : trong phòng thí nghiệm , khí Clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây
A. CaCl2
B. Kmno4
C. NaCl
D. Mncl2
Câu 2 : ở điều kiện thường , so với oxi thì Ôzôn có
A. Tính oxi hóa mạnh hơn
B. Tính oxi hóa yếu hơn
C. Phân tử khối nhỏ hơn
D. Tính oxi hóa bằng nhau
Câu 3 : chỉ dùng chất nào sau đây phân biệt được 2 dung dịch riêng biệt : HCl ; NaCl
A. AgNO3
B. Quỳ tím
C. Cu
D. K2SO4

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-07-28T13:57:01+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:58:58+00:00

  Đáp án:

   $1B$

  $2A$

  $3B$

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Nguyên tắc điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: Cho $HCl$ đặc tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như: $Mn{O_2},KMn{O_4},KCl{O_3},…$

  $16HCl + 2KMn{O_4} \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O$

  Câu 2:

  Khí ozon có tính oxi hóa mạnh hơn khí oxi,

  PTHH: ${O_3} + 2Ag\xrightarrow{{{t^o}}}A{g_2}O + {O_2}$

  Oxi không phản ứng được với $Ag$

  Câu 3: 

  Nhúng quỳ tím vào 2 dung dịch: dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ là $HCl$, quỳ tím không đổi màu là $NaCl$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )