Câu 1: trong ptn người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân kclo3 hay kMno4.vì: A.dễ kiếm ,rẻ tiền B.giàu oxi và dễ bị phân hủy C.phù hợp với nhiều th

Question

Câu 1: trong ptn người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân kclo3 hay kMno4.vì:
A.dễ kiếm ,rẻ tiền
B.giàu oxi và dễ bị phân hủy
C.phù hợp với nhiều thiết bị hiện đại
D.không độc hại
Câu 2: trong ptn cần điều chế 4,48 lít o2 đktc.dùng chất nào để có khối lượng nhỏ nhất?
A.Kclo3
B.kMno4
C.kno3
D.h2o(điện phân)
Câu 3:nguyên liệu sản xuất khí oxi trong công nghiệp là:
A.kclo3
B.kMno4
C.kno3
D.không khí
Câu 4:câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau:
A.không khí là một nguyên tố hóa học
B.không khí là một đơn chất
C.không khí là một hỗn hợp chất của 2 nguyên tố là oxi và nito
D.không chủ yếu là hỗn hợp của 2 khí oxi và nito
Câu 5: trong hợp chất cuso4 phần trăm khối lượng của cu,s,o lần lượt là:
A.30%,20%,50%
B.40%,20%,40%
C.25%,50%,25%
D.30%,40%,30%

in progress 0
Harper 6 ngày 2021-12-03T12:35:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:36:47+00:00

  Câu 1: B 

  Câu 2: A 

  Câu 3: D

  Câu 4: D 

  Câu 5: B

  0
  2021-12-03T12:36:49+00:00

  Câu 1: B.giàu oxi và dễ bị phân hủy

  Câu 2: D.$H_{2}$O (điện phân)

  Câu 3: D.không khí

  Câu 4: D.không chủ yếu là hỗn hợp của 2 khí oxi và nito

  Câu 5: B.40%,20%,40%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )