Câu 1. Trong thành phần cấu tạo của bầu khí quyển, nhiều nhất là: A. khí Oxi. B. khí Nitơ C.khí Cacbon D. kh

Question

Câu 1. Trong thành phần cấu tạo của bầu khí quyển, nhiều nhất là:
A. khí Oxi.                   B. khí Nitơ            
C.khí Cacbon             D. khí Hidrô.
Câu 2. Hiện tượng mây, mưa trên Trái Đất được tạo thành bởi:
A. khí Oxi.                   B. khí Nitơ            
C.khí Cacbon             D. hơi nước
Câu 3. Trong không khí ni tơ chiếm:
A. 1%.                         B. 21%                  C. 58%                      D. 78%
Câu 4. Trong không khí oxy  chiếm:
A. 1%.                         B. 21%                    C. 58%                   D. 78%
Câu 5. Các thành phần của không khí gồm có:
A. Ôxi 21%, Ni tơ 78%, hơi nước và các khí khác 1 %.                            
 B. Ôxi 1%, Ni tơ 78%, hơi nước và các khí khác 21 %.
C.Ôxi 21%, Ni tơ  1%, hơi nước và các khí khác 78 %.                          
  D. Ôxi 78%, Ni tơ 1%, hơi nước và các khí khác 21 %.
Câu 6. Hình thành trên đất liền và tương đối khô là khối khí nào?
A. Khối khí nóng.            B. Khối khí lạnh.            
C. Khối khí lục địa.          D. Khối khí đại dương.
Câu 7. Khối khí được hình thành trên vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ tương
đối cao được gọi là:
A. khối khí nóng.            B. khối khí lạnh.            
C. khối khí lục địa.          D. khối khí đại dương.
Câu 8. Khối khí được hình thành trên vùng vĩ độ cao có nhiệt độ tương
đối  thấp  được gọi là:
A. khối khí nóng.            B. khối khí lạnh.            
C. khối khí lục địa.          D. khối khí đại dương.
Câu 9. Hình thành trên biển và đại dương có độ ẩm lớn là khối khí nào?
A. Khối khí nóng.                 B. khối khí lạnh.           
 C. Khối khí lục địa.          D. Khối khí đại dương
Câu 10. Nhiệt độ không khí thay đổi:
A. theo vĩ độ.                               B. theo độ cao.
C. gần biển hoặc xa biển.           D. cả A, B, C đều đúng.
Câu 11. Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước:
A. do trên mặt đất có động thực vật sinh sống.
B. do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau.
C. do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.
D. do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp.
Câu 12. Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 13. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp:
A. 1              B. 2                             C. 3                 D. 4
Câu 14. Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ
30 o  Bắc và Nam về xích đạo là gió?
A. Gió Tây ôn đới.                    B. Gió Tín Phong.
  C. Gió mùa đông Bắc.                 D. Gió mùa đông Nam.
Câu 15. Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ:
A. vĩ độ 30 o  Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 60 o  Bắc, Nam.
B. vĩ độ 60 o  Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 90 o  Bắc, Nam.
C. cả A và B đều đúng.
D. cả A và B đều sai.
Câu 16. Không khí luôn luôn chuyển động từ:
A. nơi áp thấp về nơi áp cao.                         B. biển vào đất liền.
C. nơi áp cao về nơi áp thấp.                         D. đất liền ra biển.

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-15T14:41:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T14:43:05+00:00

  1. B

  2. D

  3. D

  4. B

  5. A

  6. C

  7. A

  8. B

  9. D

  10. D

  11. C

  12. B

  13. C

  14. B

  15. A

  16. C

  Vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa

  0
  2021-09-15T14:43:34+00:00

  Câu 1. B

  Câu 2. D

  Câu 3. D

  Câu 4. B

  Câu 5. A

  Câu 6. C

  Câu 7. A

  Câu 8. B

  Câu 9. D

  Câu 10. D

  Câu 11. C

  Câu 12. B

  Câu 13. C

  Câu 14. B

  Câu 15. A

  Câu 16. C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )