Câu 1: Trong tình trạng tài nguyên rừng hiện nay đang khai thác cạn kiệt, em hãy đề xuất ít nhất 2 biện pháp để bảo vệ nguồn tài nguyên này Câu 2: Sau

Question

Câu 1: Trong tình trạng tài nguyên rừng hiện nay đang khai thác cạn kiệt, em hãy đề
xuất ít nhất 2 biện pháp để bảo vệ nguồn tài nguyên này
Câu 2: Sau khi thụ tinh bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả và phát triển thành
hạt?
Câu 3 : Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng?
Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:
Câu 4: Hãy tìm một vài ví dụ về thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật?
Câu 5: Người ta nuôi ong trong các vườn cây ăn quả nhằm mục đích gì?
Câu 6: Sau quá trình thụ phấn sẽ xảy ra quá trình nào? Nếu có 4 noãn được thụ tinh sẽ

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-13T13:49:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:51:07+00:00

  Câu 1: Trong tình trạng tài nguyên rừng hiện nay đang khai thác cạn kiệt, em hãy đề
  xuất ít nhất 2 biện pháp để bảo vệ nguồn tài nguyên này
  – Trồng cây gây rừng
  – Cấm khai thác gỗ trái phép…
  Câu 2: Sau khi thụ tinh bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả và phát triển thành
  hạt?
  Sau khi thụ tinh:
  – Hợp tử phát triển thành phôi
  – Bầu phát triển thành quả chứa hạt
  – Noãn phát triển thành hạt chứa phôi
  Câu 3 : Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng?
  Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:

  o Rừng cây cân bằng lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí.
  o Giảm ô nhiễm môi trường
  o Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, xói mòn
  o Rừng cung cấp thức ăn, nguyên vật liệu cho con người.

  Câu 4: Hãy tìm một vài ví dụ về thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật?
  Một số loài sống trên cây như khỉ, chim; chim và sóc làm tổ trên cây.
  Câu 5: Người ta nuôi ong trong các vườn cây ăn quả nhằm mục đích gì?
  Người ta nuôi ong trong vườn cây ăn quả nhằm mục đích thụ phấn cho cây và để lấy mật.
  Câu 6: Sau quá trình thụ phấn sẽ xảy ra quá trình nào? Nếu có 4 noãn được thụ tinh sẽ
  hình thành bao nhiêu hạt ?
  Sau quá trình thụ phấn xảy ra quá trình thụ tinh. Nếu có 4 noãn được thụ tinh thì sẽ hình
  thành 4 hạt.

  0
  2021-08-13T13:51:19+00:00

  câu 1: 

  -Nên tích cực trồng cây.

  -Không khai thác rừng trái phép.

  Câu 2:

  – Quả do bầu nhị biến đổi thành.

  – Hạt do noãn phát triển thành.

  Câu 3;

  – Vì rừng cân bằng lượng khí CO2 và O2 trên trái đất.

  – Rừng cây giúp điều hòa khí hậu.

  – Giúp chóng lũ lụt, xói mòn.

  – Giúp cân bằng hệ sinh thái.

  Câu 4:

  – Chim làm tổ trên cây.

  – Khỉ sống trên cây và sinh sản.

  – Thỏ làm tổ ở bụi cây và sinh con ở đó.

  câu 5:

  – Nhằm: ong lấy phấn hoa sẽ có ích cho việc thụ phấn của hoa, giúp cây sai quả hơn. Vừa đó, con người cũng có thể lấy mật ong.

  câu 6:

  – sau khi thụ phấn sẽ xảy ra quá trình thụ tinh, nếu có 4 noãn thì sẽ có 4 hạt vì mỗi noãn được thụ tinh thành hạt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )