Câu 1: Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53 0 54’N nên có đủ các đới khí hậu A. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

Question

Câu 1: Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53 0 54’N nên có đủ
các đới khí hậu
   A. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.
   B. xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.
   C. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đối, cực đới.
   D. xích đạo, cận nhiệt đối, ôn đới, cực đới.
Câu 2:  Đâu không phải nguyên nhân khiến phía Tây của Nam Mĩ khô hạn?
   A. Núi cao.
   B. Ngược hướng gió.
   C. Dòng biển lạnh.
   D. Khí hậu nóng, ẩm.
Câu 3: Nơi có nhiều núi lửa và động đất thường xuất hiện ở Trung và Nam Mĩ là khu
vực
   A. quần đảo Ảng-ti.
   B. vùng núi An-đét.
   C. eo đất Trung Mĩ.
   D. sơn nguyên Bra-xin.
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?
   A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.
   B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
   C. Đất đai rộng và bằng phẳng.
   D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.
Câu 5: Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là
   A. tính chất trẻ của núi.
   B. thứ tự sắp xếp địa hình.
   C. chiều rộng và độ cao của núi.
   D. hướng phân bố núi.
Câu 6: Xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn
   A. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa.
   B. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta
   C. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn
   D. Pam-pa, La-pla-ta, A-ma-dôn.
Câu 7:  Rìa phía đông của sơn nguyên Bra-xin được xem là "thiền đường" của cà phê
là do
   A. đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
   B. nhiều đất đỏ và khí hậu nóng ẩm quanh năm.
   C. có nhiều cảng tốt, thuận lợi cho xuất khẩu.
   D. có lực lượng lao động da đen đông, tiền công rẻ.
Câu 8: Ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có rừng
   A. xích đạo.
   B. cận xích đạo.
   C. rừng rậm nhiệt đới.
   D. rừng ôn đới.
Câu 9: Sông A-ma-dôn là con sông có
   A. diện tích lưu vực nhỏ nhất thế giới.
   B. lượng nước lớn nhất thế giới.
   C. chiều dài nhất thế giới.
   D. chiều ngắn nhất thế giới.
Câu 10: Sự thay đổi của thiên nhiên Trung Và Nam Mĩ không phải do
   A. địa hình
   B. vĩ độ
   C. khí hậu
   D. con người

in progress 0
Aubrey 1 giờ 2021-09-20T09:42:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:44:53+00:00

  Câu 1: A

  Câu 2: D

  Câu 3: C

  Câu 4: A

  Câu 5: C

  Câu 6: D

  Câu 7: B

  Câu 8: C

  Câu 9: B

  Câu 10: D

  0
  2021-09-20T09:44:55+00:00

   $1)A

    $2) D

    $3) C

    $4) A

    $5) C

    $6) D

    $7)B

    $8)C

     $9)B

    $10) D

                                        Chúc bạn học tốt nha>-<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )