Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có công cơ học? A. Quả táo đang rơi từ trên cây xuống B. Người công nhân đang đẩy thùng hàng chuyển động. C. Máy

Question

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?
A. Quả táo đang rơi từ trên cây xuống
B. Người công nhân đang đẩy thùng hàng chuyển động.
C. Máy cày đang cày đất.
D. Lực sĩ đang giữ quả tạ trên cao.
Câu 2. Đơn vị của công cơ học là

A. N/m B. N.m3
C. N.m D. N/m2

Câu 3. Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên độ cao h, ta được lợi về

A. công. B. đường đi.
C. lực. D. quãng đường.

Câu 4. Vận động viên thể thao trong trường hợp nào sau đây không sinh công?
A. Cầu thủ bóng đá đang sút vào trái bóng.
B. Vận động viên cầu lông đang đánh cầu.
C. Vận động viên cờ vua đang ngồi yên suy nghĩ.
D. Vận động viên đẩy tạ đang đẩy quả tạ bay đi.
Câu 5. Đơn vị của công suất là gì?

A. J B. J.s C. W.s D. W

Câu 6. Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào dưới đây?
A. Khối lượng của vật và lực tác dụng lên vật.
B. Độ chuyển dời và lực tác dụng lên vật.
C. Độ chuyển dời, khối lượng của vật, lực tác dụng lên vật.
D. Trọng lượng của vật, độ chuyển dời, lực tác dụng lên vật.
Câu 7. Một lực F = 500N kéo một chiếc xe đi được một đoạn đường 10m. Công của lực F là

A. 50000J. B. 5000J.
C. 500J. D. 50J.

Câu 8. Người ta cần nâng một vật có khối lượng 50kg lên độ cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng dài 5m, coi ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng không đáng kể. Lực kéo cần dùng là

A. 200N B. 300N
C. 500N D. 1000N

Câu 9. Một máy kéo thực hiện một công là 60kJ làm một vật chuyển dời được một đoạn 50m (bỏ qua ma sát), lực kéo của máy là bao nhiêu?

A. 1200J. B. 1200W.
C. 1200N. D. 3000J.

Câu 10. Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo F = 4000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Công suất của động cơ là bao nhiêu?

A. 40000W B.144000W
C. 4000W D. 14400W

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-28T20:14:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:15:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:       Câu 2:            Câu 3

  A               C                    A 

  Câu 4

  C

  Câu 5

  D

  Câu 6

  A

  Câu 7

  C

  Câu 8

  C

  Câu 9

  C

  Câu 10

  C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )