Câu 1: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mĩ La Tinh gặp nhiều khó khăn,có lúc trở nên căng thẳng là do: A.Đầ

Question

Câu 1: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mĩ La Tinh gặp nhiều khó khăn,có lúc trở nên căng thẳng là do:
A.Đầu tư nước ngoài giảm sút
B.sự bao vây cấm vận của Mỹ
C.Sự can thiệp của Mỹ, các phe phái tranh giành quyền lực
D.Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nông dân lên cao
Câu 2: Trước chiến tranh thế giới lần thứ 2, hầu hết các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột , nô dịch nặng nề của các nước đế quốc thực dân, ngoại trừ nước nào?
A.Nhật Bản
B.Ấn độ
C.trung Quốc
D.Triều Tiên

in progress 0
Anna 2 ngày 2021-09-07T14:01:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:02:35+00:00

  1 C
  2 A

  0
  2021-09-07T14:02:38+00:00

  Câu 1: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mĩ La Tinh gặp nhiều khó khăn,có lúc trở nên căng thẳng là do:

  A.Đầu tư nước ngoài giảm sút

  B.sự bao vây cấm vận của Mỹ

  C.Sự can thiệp của Mỹ, các phe phái tranh giành quyền lực

  D.Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nông dân lên cao

  Câu 2: Trước chiến tranh thế giới lần thứ 2, hầu hết các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột , nô dịch nặng nề của các nước đế quốc thực dân, ngoại trừ nước nào?

  A.Nhật Bản

  B.Ấn độ

  C.trung Quốc

  D.Triều Tiên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )