Câu 1: Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày quốc tế lao động? A. Từ năm 1889 B. Từ năm 1890 C. Từ năm 1895 D. Từ năm 1914. Câu 2: Cương lĩnh của Đảng Cô

Question

Câu 1: Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày quốc tế lao động?
A. Từ năm 1889
B. Từ năm 1890
C. Từ năm 1895
D. Từ năm 1914.
Câu 2: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì?
A. Tiến hành cách mạng XHCN.
B. Lật đổ chế độ Nga hoàng.
C. Thành lập nhà nước vô sản.
D. Cải cách dân chủ.
Câu 3: Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?
A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va.
B. Khởi nghĩa của thủy thủ Pô-tem-kin.
C. Nổi dậy của nông dân.
D. Biểu tình ở Pê-téc-bua.
Câu 4: Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 do giai cấp nào lãnh đạo?
A. Giai cấp vô sản
B. Giai cấp nông dân
C. Giai cấp tư sản
D. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 5: Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?
A. Chính đảng của những người lao động Nga.
B. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản.
C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng.
Câu 6: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?
A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.
B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản.
C. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.
D. Chống chiến tranh đế quốc.
Câu 7: Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga thất bại vì sao?
A. Sai lầm về đường lối đấu tranh.
B. Thiếu sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít.
C. Chưa tập hợp được quần chúng rộng rãi.
D. Thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng quá chênh lệch.
Câu 8: Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động thông qua hình thức nào?
A. Các nghị quyết
B. Các kì đại hội
C. Sự viện trợ kinh tế.
D. Sự lãnh đạo của cá nhân.
Câu 9: Quốc tế thứ hai Không có đóng góp nào sau đây?
A. Xây dựng một lực lượng quân sự mạnh ở các nước.
B. Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.
C. Đoàn kết các phong trào đấu tranh ở châu Âu và Bắc Mỹ.
D. Làm chậm quá trình chiến tranh đế quốc ở các nước.
Câu 10: “ Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?
A ko có
B. Ăng-ghen
C.mác Lê-nin
D. Xanh Xi-mông

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-07-09T21:57:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:59:10+00:00

  Câu 1: Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày quốc tế lao động?

  A. Từ năm 1889

  Câu 2: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì?

  B. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

  Câu 3: Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?

  A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va.

  Câu 4: Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 do giai cấp nào lãnh đạo?

  A. Giai cấp vô sản

  Câu 5: Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?

  C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

  Câu 6: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

  C. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.

  Câu 7: Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga thất bại vì sao?

  B. Thiếu sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít.

  Câu 8: Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động thông qua hình thức nào?

  B. Các kì đại hội

  Câu 9: Quốc tế thứ hai Không có đóng góp nào sau đây?

  B. Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.

  Câu 10: “ Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?

  B. Ăng-ghen

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

  #NOCOPPY 

  0
  2021-07-09T21:59:12+00:00

  ????phamankhang14@???? #no copy#????=)????

  ???? ???? ????

    ????  ????

       ????

  ————————————————————————————————————–

  1,Đáp án: Từ năm 1895????

  Tham khảo trang 46, mục 1 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  2,Đáp án: Lật đổ chế độ Nga hoàng.????

  Tham khảo trang 49, mục 1 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  3,Đáp án: Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va.????

  Tham khảo: Trang 50, mục 2 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  4,Đáp án: Giai cấp nông dân????

  Giải thích: Đa số các cuộc khởi nghĩa của cách mạng đều là do giai cấp nông dân đứng lên, và chính giai cấp nông dân lãnh đạo.

  ————————————————————————————————————–

  5,Đáp án: C Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.????

  Giải thích: So với các tổ chức trước, dù co lý luận của Mác nhưng lại không nhận ra được vị trí, vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân sẽ là lực lượng lãnh đạo, nòng cốt của cuộc cách mạng tư sản. Cho đến đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã nhận thấy rõ được vai trò của công nhân và đã kết hợp các phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác.

  ————————————————————————————————————–

  6,Đáp án: Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.????

  Giải thích: trong cương lĩnh của Đảng đã đưa ra các mục tiêu để lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản

  ————————————————————————————————————–

  7,Đáp án: Thiếu sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít.????

  chú thích: Vì không có Đảng vô sản sự lãnh đạo, đặc biệt là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, nên các phong trào nổ ra lẻ tẻ, rời rạc, và không có đường lối đúng đắn để cùng thực hiện một mục tiêu chung đó là lật đổ Nga hoàng, và chế độ tư bản .

  ————————————————————————————————————–

  8,Đáp án: B Các kì đại hội????

  Tham khảo trang 47, mục 2 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  9,Đáp án: Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.????

  Tham khảo trang 47, mục 2 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  10,Đáp án: B  Ăng-ghen????

  Tham khảo trang 48, mục 2 sgk Lịch Sử 8

  ————————————————————————————————————–

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ???? 

  #no copy# cho mik xin ctlhn ạ – cảm ơn ???? ???? ???? 

  ya~   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )