Câu 1. Tướng giặc nào phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa? Câu 2. Căn cứ chàng Lía ở đâu? Câu 3. Tác giả của bộ “Đại Việt

Question

Câu 1. Tướng giặc nào phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa?
Câu 2. Căn cứ chàng Lía ở đâu?
Câu 3. Tác giả của bộ “Đại Việt sử kí toàn thư” là ai?
Câu 4. Dưới triều vua nào, Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm liền?
Câu 5. Danh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài là địa danh nào?
Câu 6. Chọn đáp án đúng điền tiếp vào câu văn sau:
‘‘Mùa hè năm 1786,Nguyễn Huệ được sự giúp sức của………………,tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân’’

in progress 0
Valerie 30 phút 2021-10-08T07:08:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:10:10+00:00

  1, Sầm Nghi Đống

  2 , Truông Mây

  3, Ngô Sĩ Liên 

  4 Lê Tương Dực

  4, Sông Gianh , sử sách gọi là Linh Giang

  6, Hữu Chỉnh

  0
  2021-10-08T07:10:42+00:00

  1.Sàm Nghi Đống

  2.Truông Mây

  3.Ngô Sĩ Liên

  4.Vua Lê Tương Dực

  5.Sông Gianh

  6.Hữu Chính

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )