Câu 1: Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồng nông ,lâm nghiệp có ý nghĩa gì?Cho ví dụ? Câu 2: Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đ

Question

Câu 1: Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồng nông ,lâm nghiệp có ý nghĩa gì?Cho ví dụ?
Câu 2: Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh , phát triển của sâu ,bệnh hại cây trồng?Cho ví dụ minh họa.

in progress 0
Kaylee 2 năm 2021-08-22T22:40:39+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:42:10+00:00

  Câu 1:

  * Ý nghĩa:

  – Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghệ

  – Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về di truyền

  – Hệ số nhân giống cao

  * Ví dụ: Tế bào ( rễ,thân,lá)→nuôi cấy→cây con→cây hoàn chỉnh

  Câu 2:

  * Ảnh hưởng và ví dụ (chung):

  – Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnh là tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Vì vậy cần xử lí hạt giống và cây con trước khi gieo trồng. Chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh

  – Bón nhiều đạm làm cho bô lá phát triển, tăng khả năng nhiễm bệnh. Vì vậy cần bón phân hợp lí, cân đối giữa NPK

  – Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước và phân bón có thể làm sâu bệnh phát triển mạnh

  – Ngập úng làm cho cây giảm khả năng chống chịu. Cây trồng bị thương tổn do chăm sóc là tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Do đó, sau khi chăm sóc, xới xáo, phải tiêu nước và bón phân cây trồng tăng khả năng kháng bệnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )