Câu 1: Vai trò của hoocmon FSH và LH, GH Câu 2: Đặc điểm của tuyến tụy và tuyến sinh dục

Question

Câu 1: Vai trò của hoocmon FSH và LH, GH
Câu 2: Đặc điểm của tuyến tụy và tuyến sinh dục

in progress 0
Josie 1 năm 2021-09-18T13:39:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:40:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1

  Hoocmôn                             Cơ quan chịu ảnh hưởng      Tác dụng chính

  Kích tố nang trứng (FSH)      Buồng trứng, tinh hoàn        Nữ: phát triển bao noãn, tiết ơstrôgen

                                                                                             Nam: sinh tinh

  Kích tố thể vàng (LH)             Buồng trứng, tinh hoàn       Nữ: rụng trứng, tạo và duy trì thể vàng

   (ICSH ở nam)                                                                     Nam:  tiết testosterôn

  Kích tố tăng trưởng (GH)       Hệ cơ xương                        Tăng trưởng của cơ thể

  Câu 2

  Tuyến tụy

  *Đặc điểm: Là 1 tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hóa, vừa tiết hoocmôn

  *Chức năng: 

  – Chức năng ngoại tiết: Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non

  – Chức năng nội tiết: do đảo tụy đảm nhận

  + Đảo tụy có 2 loại tế bào: – TB alpha tiết glucagôn: làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng

                                              – TB beta tiết insulin : tăng đường huyết khi đương huyết giảm

  Tuyến sinh dục

  *Đặc điểm:

  – Bao gồm tinh hoàn và buồng trứng

  – Tiết ra hoocmôn tác dụng đối với sự xuất hiện những đặc điểm giới tính nam và nữ, thúc đẩy quá trình sinh sản

  0
  2021-09-18T13:40:58+00:00

  Đáp án:

   

  FSH làm cho buồng trứng và tinh hoàn phát triển

  LH làm rụng trứng tạo thể vàng

  GH giúp cơ thể phát triển

  Câu 2

   Tuyến tụy

  + Nằm ở ổ bụng được coi là 1 phần của hệ tiêu hóa, được bao quang bởi lá lách, gan, dạ dày, túi mật và ruột non

  + Có kích thước dài khoảng 15,24cm, hình chữ nhật và bằng phẳng

  Tuyến sinh dục

  Bao gồm tinh hoàn và buồng trứng. Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài sản sinh ra các tế bào sinh dục

  Tuyến sinh dục tiết ra các hoocmôn sinh dục có tác dụng đối với sự xuất hiện những đặc điểm giới tính nam và nữ, cũng như thúc đẩy quá trình sinh sản.

  Hoạt động tiết của các tuyến này chịu ảnh hưởng của các hoocmôn FSH và LH từ tuyến yên tiết ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )