Câu 1 : vành đai nhiệt đới nằm ở đâu Câu 2: Vòng cực bắc và vòng cực nam nằm ở vĩ độ nào Câu 3:tên các vành đai nhiệt từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao là

Question

Câu 1 : vành đai nhiệt đới nằm ở đâu
Câu 2: Vòng cực bắc và vòng cực nam nằm ở vĩ độ nào
Câu 3:tên các vành đai nhiệt từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao là
Câu 4: chỉ ra 1 yêu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phan hóa khí hậu trên trái đất là : gió, mưa , dòng biển , nhiệt độ
Câu 5: tại sao đối vòng quanh năm mưa nhiều và có nhiệt độ cao
Câu 6: gió tổi thường xuyên ở đới ôn hòa
Câu 7: lưu lượng của 1 con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những yếu tố nào
Câu 8: sông là gì
Câu 9: nguyên nhân chính nào khiến thủy triều của sông phức tạp
Câu 10: độ muối của nc biển và đại dương lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những yếu tố nào
Câu 11:trình bày thành phần và đặc điểm của trái đất
Câu 12: con người có ảnh hưởng tới sự phân bố thực động vật trên trái đất như thế nào
Câu 13:nêu hiểu biết của em về thủy triều

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-31T14:16:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:17:44+00:00

  Đới nóng (hay nhiệt đới)
  – Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  – Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
  – Gió thổi thường xuyên: Tín phong
  – Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.
  b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)
  – Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  – Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
  – Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới
  – Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm
  c. Hai đới lạnh (hay hàn đới)
  – Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
  – Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.
  – Gió đông cực thổi thường xuyên.
  – Lượng mưa trung bình 500mm.

  0
  2021-08-31T14:17:53+00:00

  Câu 1: vành đai nhiệt đới nằm ở 2 bên đương xích đạo

  câu 2: Vòng cực Bắc và vòng cực nam nằm ở vĩ độ 66o33’B, Nam là 66o33’N.

  Câu 3: vành đai nóng, vành đai ôn hòa, vành đai lạnh, vành đai băng gia vĩnh cửu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )