Câu 1: Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ A. Cộng sinh hoặc cạnh tranh B. Kí sinh hoặc cộng sinh C. Kí sinh hoặc cạnh tranh D.

Question

Câu 1: Vi khuẩn sống trong ruột già của người có mối quan hệ
A. Cộng sinh hoặc cạnh tranh
B. Kí sinh hoặc cộng sinh
C. Kí sinh hoặc cạnh tranh
D. Kí sinh hoặc sinh vật ăn sinh vật khác
Câu 2: Nguồn gốc sâu xa của năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người là
A. Từ thực vật
B. Từ động vật
C. Từ ánh sáng mặt trời
D. Từ oxi và nước

in progress 0
Madeline 13 phút 2021-09-29T02:35:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:36:36+00:00

  Đáp án:1,C nha

   2,C nha Chúc bn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-29T02:36:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1D. Kí sinh hoặc sinh vật ăn sinh vật khác

  2C. Từ ánh sáng mặt trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )