Câu 1: vì sao anh chị là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp? thành tựu cách mạng công nghiệp ở anh. Nêu hiệu quả của cuộc cách mạng công ng

Question

Câu 1: vì sao anh chị là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp? thành tựu cách mạng công nghiệp ở anh. Nêu hiệu quả của cuộc cách mạng công nghiệp?
câu 2: trình bày cách mạng tư sản ở nước anh?
câu 3: tại sao nói cách mạng anh là cách mạng không triệt để?

in progress 0
Piper 38 phút 2021-10-08T07:01:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:02:21+00:00

  1.

  – Vì sau cách mạng tư sản, Anh có đủ điều kiện tiến hành cách mạng công nghiệp: tư bản, nhân công và sự phát triển kỹ thuật

  – Thành tựu:

  + 1764: Giêm Hagrivơ chế tạo máy kéo sợi Gieni

  + 1769: Accraitơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước

  + 1779: Crômtơn cải tiến máy, kéo đợi sợi nhỏ và bền

  + 1785: Cacrai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

  + Đầu thế kỷ XIX, đầu máy xe lửa và tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước xuất hiện

  – Hệ quả:

  + Nhiều trung tâm công nghiệp mới hình thành và thành thị đông dân xuất hiện.

  + Thúc đẩy chuyển biến các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải

  + Hai giải cấp cơ bản hình thành: tư sản công nghiệp, vô sản công nghiệp

  + Tư sản tăng cường bóc lột làm cuộc đấu tranh của vô sản với tư sản không ngừng tăng lên

  2.

  a. Tình hình Anh trước cách mạng

  – Kinh tế:

  + TK XVII, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, công trường thủ công chiếm ưu thế. Tư bản Anh giàu lên nhờ buôn bán len dạ và nô lệ 

  + Nông nghiệp chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. Nông dân bị cướp ruộng đất. Địa chủ quý tộc dần dần tư sản hoá thành quý tộc mới 

  – Chính trị

   + Vua Saclo I cai trị hà khắc, cản trợ sự kinh doanh làm giàu của thư sản và quý tộc mới, bóc lột nhân dân -> dẫn đến mâu thuẫn XH gay gắt

  b. Diễn biến

  – Nguyên nhân trực tiếp 

  + 1640, Saclo I triệu tập quốc hội định thuế mới. Quốc hội từ chối, vua định đàn áp quốc hội nhưng bị nhân dân phản đối 

  – Diễn biến

  + 8/1642 Saclo I tuyên chiến quốc hội và thất bại 

  + 1/1649 Saclo I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hoà 

  + 1653, để  bảo vệ quyền lợi, tư sản và quý tộc mới đưa Crômoen lên làm Bảo Hộ Công, thiết lập chế độ độc tài quân sự 

  + 12/1688 quốc hội đưa vinhem Orangiơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

  3. Vì cuộc cách mạng chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân mà chỉ mang lợi quyền lợi cho tư sản và quý tộc mới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )