Câu 1 : Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách? Câu 2 : Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ X

Question

Câu 1 : Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?
Câu 2 : Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-09-20T14:08:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:09:52+00:00

  Câu 1: Các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách vì:

  Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa……của nhà nước phong kiến

  Câu 2: 

  – Năm 1868=> Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: xin mở cửa biển Trà Lí ( Nam Định )

  – Năm 1872=> Viện Thương Bạc: xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài
  – Năm 1863 – 1871=> Nguyễn trường Tộ: đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

  – Năm 1877 – 1882=> Nguyễn Lộ Trạch: đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước

  @No copy, nếu có xin link=.=

  @chucbanhoctot^^

  @xinctlhn

  #TEAM_IQ_2000#

  0
  2021-09-20T14:10:11+00:00

  Câu 1 :

  Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn về mặt kinh tế , chính trị , xã hội , các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách . Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho đất nước giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù. Các sĩ phu là những người thông thái, đi nhiều, biết nhiều, đã từng được chứng kiến những thành tựu của nền văn hoá phương Tây và nhận thấy canh tân đất nước là việc làm cấp bách lúc bấy giờ .

  Câu 2 :

  – Những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX: Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch .

  – Nội dung chính trong đề nghị cải cách của các sĩ phu, quan lại yêu nước là :

   + Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) .

   + Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng . 

   + Nguyễn Trường Tộ (1863 – 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục .

   + Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước .

  No coppy 

  Nhóm bí ẩn ??????

  Cho mk xin câu trả lời hay nhất ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )