Câu 1: Vì sao khi máy móc phát triển thì có nhiều thành phố, khu công nghiệp mọc lên? (Bài 3 – Sử 8) Câu 2: Vì sao giai cấp vô sản mâu thuẫn với tư sả

Question

Câu 1: Vì sao khi máy móc phát triển thì có nhiều thành phố, khu công nghiệp mọc lên? (Bài 3 – Sử 8)
Câu 2: Vì sao giai cấp vô sản mâu thuẫn với tư sản?

in progress 0
Valentina 3 ngày 2021-12-06T17:13:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:14:48+00:00

  1. Vì khi máy móc phát triển, làm giảm bớt sức lao động của con người => Sản xuất mang tính chuyên môn hóa cao hơn. Các nhà máy được xây dựng ngày càng nhiều để sử dụng máy móc trong sản xuất. => Hình thành khu công nghiệp, sử dụng máy móc tập trung.

  Từ đó, các thành phố cũng sẽ mọc lên theo sự phát triển của kinh tế. Hiện tượng đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra.

  2. Giai cấp vô sản mâu thuẫn với giai cấp tư sản vì:

  – Giai cấp tư sản là những người nắm trong tay công cụ lao động. Họ có thế lực cả về kinh tế và chính trị. Họ bóc lột sức lao động của giai cấp vô sản.

  – Giai cấp vô sản không có tài sản và bị tư sản bóc lột nặng nề.

  => tư sản >< vô sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )