Câu 1 : vì sao muốn tra cán búa cho thật chặt người ta thường quay ngược cán búa rồi gõ mạnh đuôi cán xuống nền cứng? Câu 2 cho biết tên của loại lực

Question

Câu 1 : vì sao muốn tra cán búa cho thật chặt người ta thường quay ngược cán búa rồi gõ mạnh đuôi cán xuống nền cứng?
Câu 2 cho biết tên của loại lực mà sát suất hiện trong các trường hợp sau
a,Kéo bảo hàng trên xe trên 1 tấm ván
b, quả bóng lăn trên sàn nhà
c, người bước đi được trên mặt đất mà ko bị té
d, khi phanh xe đạp,ma sát 2 má phanh với vành xe
Câu 3 Một người ik xe đạp đi hết quãng đường 10,8km hết 60 phút . Tình vận tốc của người đó theo đơn vị km/h và m/s

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-08-18T16:57:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:59:33+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Vì khi gõ thật mạnh, vận tốc của cán búa đang lớn, khi đụng phải nền cứng, cán búa dừng lại nhưng theo quán tính vẫn chuyển động, nên cán búa theo quán tính được tra vào rất nhanh và mạnh do đó làm cho chúng dính chặt.

  Câu 2: a. Ma sát trượt

  b. Ma sát lăn

  c. Ma sát nghỉ

  c. Ma sát trượt

  Câu 3: 60 phút = 1 giờ

  Vận tốc của người đó là:

  $v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{10,8}}{1} = 10,8km/h = 3m/s$

  0
  2021-08-18T16:59:48+00:00

  1.Muốn tra cán búa cho thật chặt người ta thường quay ngược cán búa rồi gõ mạnh đuôi cán xuống nền cứng vì theoquán tính khi gõ mạnh đuôi cán xuống đất, cán sẽ bị thay đổi vận tốc đột ngột nên cán búa sẽ chặt lại.

  2.a,Kéo bảo hàng trên xe trên 1 tấm ván    ma sát trượt

   b, quả bóng lăn trên sàn nhà                      ma sát lăn

  c, người bước đi được trên mặt đất mà ko bị té   ma sát nghỉ

  d, khi phanh xe đạp,ma sát 2 má phanh với vành xe    ma sát trượt

  3. Đổi 60 phút = 1 giờ

  Vận tốc của người đó là:

      10,8 : 1 = 10,8 (km/h)= 3m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )