câu 1: Vì sao thực dân pháp nổ súng xâm lược việt nam?Duyên cớ của cuộc chiến tranh xl của pháp là gì?

Question

câu 1: Vì sao thực dân pháp nổ súng xâm lược việt nam?Duyên cớ của cuộc chiến tranh xl của pháp là gì?

in progress 0
Ayla 5 tháng 2021-07-20T22:08:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:10:20+00:00

  Câu 1:

  * Nguyên nhân sâu xa:

  – Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  – Việt Nam

  Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên.

  – Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.

  * Nguyên nhân trực tiếp:

  – Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

  => Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

  * Duyên cớ của cuộc chiến tranh xâm lược:

  – Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

  0
  2021-07-20T22:10:28+00:00

   Nguyên nhân sâu xa:

  – Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  – Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên.

  – Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.

  * Nguyên nhân trực tiếp:

  – Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

  => Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

  * Duyên cớ:

  – Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )