Câu 1: Vĩ tuyến 23027’B và 23027’N gọi là A. xích đạo. B. chí tuyến. C. vòng cực. D. cực. Câu 2: Cácđườngđồn

Question

Câu 1: Vĩ tuyến 23027’B và 23027’N gọi là
A. xích đạo. B. chí tuyến. C. vòng cực. D. cực.
Câu 2: Cácđườngđồngmứccàngdàythìđịahìnhcàng
A. dốc.B. thoải. C. bằngphẳng. D. gồ ghề.
Câu 3: ThờigianTráiđấttự quay 1 vòngquanhMặtTrờilà
A. 1 ngày. B. 365 ngày. C. 366 ngày. D. 365 ngày 6 giờ.
Câu 4: TọađộđịalícủamộtđịađiểmAnằmtrênXíchđạovàcókinhđộlà 20oT là:
A. B. C. D.
Câu 5:Vòngtròntrênbề mặtđịacầuvuônggócvớikinhtuyến là
A. kinh tuyến. B. vĩ tuyến. C. vĩ tuyến gốc. D. đường xích đạo.
Câu 6: Lớpchiếm 1% thểtíchvà 0,5% khốilượngcủaTráiĐất là
A. lớpvỏ. B. lớplõi. C. lớptrunggian. D. lớpnhân.
Câu 7: Kíhiệudiệntíchdùngđểbiểuhiệnnhữngđốitượng
A. cácmỏkhoángsản. B. sân bay, cảngbiển.
C. ranhgiớiquốcgia. D. vùngtrồnglúa.
Câu 8: Địahìnhnhôcao, cóđỉnhtròn, sườnthoải, độcaotươngđốikhôngquá 200m là:
A. núi. B. đồi. C. đồngbằng. D. caonguyên
Câu 9: Trên bề mặt Trái Đất, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động, vật chuyển động sẽ lệch bên phảikhi ở
A. nửa cầu Nam. B. nửa cầu Bắc.
C. nửa cầu Tây. D. nửa cầu Đông.
Câu 10: Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo, quanh năm lúc nào cũng có
A. ngày lớn hơn đêm. B. đêm lớn hơn ngày.
C. ngày đêm bằng nhau. D. ngày dài 24 giờ.
Câu 11: Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm là do Trái Đất
A. đứng im trong hệ Mặt Trời. B. chuyển động quanh Mặt Trời.
C. tự quay quanh trục từ Đông sang Tây. D.tự quay quanhtrục từ Tây sang Đông.
Câu 12.Mộttờbảnđồcótỷlệ 1:100 000 cónghĩa là1cm trênbảnđồbằng:
A. 1 000 cm ngoàithựctế. B. 100 cm ngoàithựctế.
C. 100000 cm ngoàithựctế. D. 1000 000 cm ngoàithựctế.
Câu 13: KinhtuyếnĐônglà:
A. nhữngkinhtuyếnnằmbênphảikinhtuyếngốcB. nhữngkinhtuyếnnằmbêntráikinhtuyếngốc
C. nhữngkinhtuyếnnằmtừxíchđạođếncựcBắc D. nhữngkinhtuyếnnằmtừxíchđạođếncực Nam
Câu 14: KinhtuyếnTâylà:
A. nhữngkinhtuyếnnằmbênphảikinhtuyếngốc .B. nhữngkinhtuyếnnằmbêntráikinhtuyếngốc.
C. nhữngkinhtuyếnnằmtừxíchđạođếncựcBắc.D. nhữngkinhtuyếnnằmtừxíchđạođếncực Nam.
Câu15 :Mộtsốdạngkíhiệuđượcsửdụngđểthểhiệncácđốitượngđịalítrênbảnđồ:
A. kíhiệuđiểm, kíhiệuđường, kíhiệuchữ.B. kíhiệuđường, kíhiệudiệntích, kíhiệuhìnhhọc.
C. kíhiệuhìnhhọc, kíhiệuchữ, kíhiệutượnghình. D. kíhiệuchữ, kíhiệutượnghình, kíhiệudiệntích.
Câu16: Tấtcảcáckýhiệutrênbảnđồđượcgiảithích ở:
A. phầngiữa ở trungtâmcủabảnđồ .B. phầnmàusắcvàcáckíhiệu.
C. trongbảngchúgiảiđặttrênđầubảnđồ . D. trongbảngchúgiảithườngđặt ở cuốibảnđồ

in progress 0
Ayla 14 giờ 2021-09-13T10:46:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T10:47:09+00:00

  1.B

  2.A

  3.A

  5.D

  6.a

  7.C

  8.B

  9.B

  10.C

  11.D

  12.D

  13.C

  14.A

  15.C

  16.B

    Chúc bạn hk giỏi

  0
  2021-09-13T10:47:09+00:00

  1.B

  2.A

  3.A

  5.D

  6.a

  7.C

  8.B

  9.B

  10.C

  11.D

  giup đc v thôi nhiều quá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )