Câu 1: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng ca ngợi công lao của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. Câu 2: Vì sao

Question

Câu 1: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng ca ngợi công lao của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.
Câu 2: Vì sao mỗi cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất và cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba rất thông minh và sáng tạo?
Nhanh giúp mik ik . Cần gấp lắm????????????

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-22T14:40:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-22T14:42:12+00:00

    câu 1:

    Trần Quốc Tuấn là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần.Ông đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”.Là tác giả của các bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư.Trần Quốc Tuấn còn bỏ qua các hiềm khích, thù riêng, nêu cao tinh thần yêu nước, vì nghĩa lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )