Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của tổng 2,25x mũ 2 +6xy+4y mũ 2

Question

Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của tổng
2,25x mũ 2 +6xy+4y mũ 2

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-07-10T12:22:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:23:54+00:00

  mời bn tham khảo nhé

  xin hay nhất ạ 

  Đáp án:

   ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   2,25x² + 6xy + 4y²

  = 100. ( 2.25x² + 6xy +4y² )

  = 225x² + 600xy + 400y²

  = (15x)² + 2.15x.20 + (20y)²

  = ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-10T12:24:17+00:00

  Đáp án:

   ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   2,25x² + 6xy + 4y²

  = 100. ( 2.25x² + 6xy +4y² )

  = 225x² + 600xy + 400y²

  = (15x)² + 2.15x.20 + (20y)²

  = ( 15x + 20y )²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )