Câu 1: Việt Nam tham gia ASEAN có thời cơ và thách thức gì ? Câu 2: Qua những hậu quả tiêu cực sau đây của cách mạng khoa học kĩ thuật, em làm gì để

Question

Câu 1: Việt Nam tham gia ASEAN có thời cơ và thách thức gì ?
Câu 2: Qua những hậu quả tiêu cực sau đây của cách mạng khoa học kĩ thuật, em làm gì để hạn chế các mặt tiêu cực ?
Hậu quả tiêu cực:
– Chế tạo các vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống
– Nạn ô nhiễm môi trường
– Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động và giao thông
– Những dịch bệnh mới

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-08-21T17:05:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:07:27+00:00

  Câu 1: Việt Nam tham gia ASEAN có thời cơ và thách thức gì ? Câu 2: Qua những hậu quả tiêu cực sau đây của cách mạng khoa học kĩ thuật, em làm gì để hạn chế các mặt tiêu cực ? Hậu quả tiêu cực: – Chế tạo các vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống – Nạn ô nhiễm môi trường – Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động và giao thông – Những dịch bệnh mới

  Kinh tế TCH, KVH biểu hiện nổi bật ở dòng luân chuyển vốn toàn cầu. Điều đó tạo cơ hội cho các nước ĐPT có thể thu hút được nguồn vốn bên ngoài cho phát triển trong nước, nếu nước đó có cơ chế thu hút thích hợp. Thiết lập một cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư nội địa hợp lý là cơ sở để định hướng thu hút đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các ưu đãi từ những điều kiện và môi trường đầu tư bên trong để thúc đẩy chương trình đầu tư của họ. Các nước đang phát triển đã thu hút và sử dụng một lượng khá lớn vốn nước ngoài cùng với nguồn vốn đó, vốn trong nước cũng được huy động. Theo Báo cáo đầu tư thế giới của UNCTAD, năm 1996 các nước ĐPT tiếp nhận 129 tỷ USD FDI, đến năm 1999 FDI vào các nước ĐPT tăng lên 198 tỷ USD, trong đó 97 tỷ USD vào Mỹ Latinh (Braxin chiếm 31 tỷ), 91 tỷ USD vào Châu Á (riêng Trung Quốc chiếm 40 tỷ).

  TCH, KVH đã tạo ra sự biến đổi và gia tăng cả về lượng và chất dòng luân chuyển vốn vào các nước đang phát triển, nhất là trong khi các nước ĐPT đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn đầu tư cho phát triển. Chẳng hạn, lượng vốn đầu tư vào các nước ĐPT tăng khá nhanh: 1980: 30 tỷ USD; 1990: 60 tỷ USD; 1996: gần 200 tỷ USD; năm 1997 các nước ĐPT thu hút tới 37% lượng vốn FDI toàn thế giới. Trong dòng vốn đầu tư vào các nước ĐPT thì dòng vốn tư nhân ngày

  0
  2021-08-21T17:07:29+00:00

  Thời cơ: là nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực ,đó là cơ hội để nước ta mở rộng thị trường tiếp thu khoa học tiên tiến thu hút vốn đầu tư nước ngoài rút ngắn khoảng cách phát triển mở rộng sự hợp tác giao lưu văn hóa giáo dục với khu vực và thế giới tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới góp phần củng cố nâng cao địa thế của Việt Nam trên trường quốc tế

  Thách thức là Việt Nam sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt với các nền kinh tế trong khu vực Nếu không tận dụng được cơ hội để phát triển kinh tế sẽ tụt hậu trong quá trình hội nhập nếu không biết chọn lọc sẽ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc cuối Vậy phải đảm bảo nguyên tắc hòa nhập mà không hòa tan trong quá trình hội nhập chúng ta phải có thái độ bình tĩnh không bỏ lỡ thời cơ cần ra sức học tập nắm bắt thời cơ và vượt qua thử thách 

  Câu 2 

  Cần sử dụng các tháng tựu khoa học kĩ thuật vào mục đích hoà bình 

  Phải cải tạo tài nguyên môi trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )