Câu 1.- Viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 2 – Viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằn

Question

Câu 1.- Viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 2
– Viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 3
( TOÁN LỚP 3 TRANG 41 TẬP 2 NHA MỌI NGƯỜI

in progress 0
Isabelle 1 ngày 2021-09-19T16:55:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:56:33+00:00

  số lớn nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 2 là: 20000

  số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 2 là: 10001

  số lớn nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 3 là: 30000

  số bé nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số bằng 3 là: 10002

  xin hay nhất ạ 

  0
  2021-09-19T16:56:59+00:00

  Câu 1

  Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 2 là : 20000

  Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 2 là : 10001

  Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 3 là : 30000

  Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 3 là : 10002

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )