Câu 1 : Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử a, Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50 b,

Question

Câu 1 : Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
a, Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50
b, Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100
c, Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 32 và nhỏ hơn hoặc bằng 100
d, Các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-08T19:57:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:59:38+00:00

  a)A thuộc tập 1;2;…;49

  b)B thuộc tập 0;1;…;99

  c)C thuộc tập 33;34;…;100

  d)D thuộc tập  sai đề à nha

  0
  2021-07-08T19:59:52+00:00

  Câu 1:

  a,{1;2;3;4;5;…;49}

  b,{0;1;2;3;4;….;98;99}

  c,{33;34;35;…..98;99;100}

  d,{ko có}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )