Câu 1 : Vua nào mặt sắt đen sì? Câu 2 : Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa? Câu 3 : Tướng nào bẻ gậy phò vua?

Question

Câu 1 : Vua nào mặt sắt đen sì?
Câu 2 : Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?
Câu 3 : Tướng nào bẻ gậy phò vua?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-20T06:38:58+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:40:20+00:00

  Câu 1 : Vua mặt sắt đen sì là : Mai Thúc Loan

  Vì : đã có lúc khi lên ngôi , Mai Thúc Loan đã tự xưng là Mai Hắc Đế – có nghĩa là vị vua da đen họ Mai , tương truyền là vua có màu da màu đen .

  Câu 2 : Vua có mặt trong buổi hàn vi ở chùa là : Lý Thái Tổ .

  Vì trong lịch sử có nói là ngày xưa khi mẹ của ông có bầu thì mẹ ông đã lên chùa để bảo vệ tính mạng an toàn cho 2 mẹ con thoát khỏi bọn quan lại trong chùa .

  Câu 3 : Tướng bẻ gậy phò vua là Quang Trung .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-20T06:40:35+00:00

  Câu 1 : Vua nào mặt sắt đen sì? →  Vua Mai Hắc Đế ( Mai Thúc Loan) 
  Câu 2 : Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa? → Vua Lý Thái Tổ ( Lý Công Uẩn)
  Câu 3 : Tướng nào bẻ gậy phò vua? → Quang Trung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )