Câu 1. Vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển được một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ A. cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả

Question

Câu 1. Vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển được một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ
A. cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả
nước.
B. đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính.
C. trình độ thâm canh cao, tăng số vụ tốt.
D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa đa
dạng.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Vân Đồn.
B. Hải Phòng.
C. Tiền Hải.
D. Đình Vũ – Cát Hải.

Câu 3. Vùng Bắc Trung Bộ có thể phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nhờ
A. nguồn nguyên liệu nông – lâm tại chỗ.
B. cơ sở năng lượng được cải thiện.
C. nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi. D. chất
lượng lao động được nâng cao.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng với kinh nghiệm sản xuất của đồng bào dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Canh tác trên đất dốc.
B. Thâm canh lúa nước.
C. Vươn khơi bám biển.
D. Phòng chống thiên tai từ biển.

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-17T05:03:27+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:04:37+00:00

  Câu 1. Vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển được một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ
  A. cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả 
       nước. 
  B. đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính.
  C. trình độ thâm canh cao, tăng số vụ tốt. 
  D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa đa 
       dạng.
   
  Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?
  A. Vân Đồn. 
  B. Hải Phòng. 
  C. Tiền Hải.  
  D. Đình Vũ – Cát Hải.
   
  Câu 3. Vùng Bắc Trung Bộ có thể phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nhờ
  A. nguồn nguyên liệu nông – lâm tại chỗ. 
  B. cơ sở năng lượng được cải thiện.
  C. nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi.

  D. chất lượng lao động được nâng cao.
   
  Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng với kinh nghiệm sản xuất của đồng bào dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
  A. Canh tác trên đất dốc.
  B. Thâm canh lúa nước.
  C. Vươn khơi bám biển. 
  D. Phòng chống thiên tai từ biển.

  0
  2021-09-17T05:05:18+00:00

  Câu 1 : D

  Câu 2 : C

  Câu 3 : B

  Câu 4 : A

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )