Câu 10. Câu văn “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,luyện những tình cảm ta sẵn có” trong văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh nó

Question

Câu 10. Câu văn “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,luyện những tình cảm ta sẵn có” trong văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh nói về điều gì?
A. Ý nghĩa của văn chương
B. Công dụng của văn chương
C. Nguồn gốc của văn chương
D. Nhiệm vụ của văn chương

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-19T09:26:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:28:18+00:00

  Câu văn “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có” trong văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh nói về điều gì?

  A. Ý nghĩa của văn chương

  B. Công dụng của văn chương

  C. Nguồn gốc của văn chương

  D. Nhiệm vụ của văn chương

  0
  2021-07-19T09:28:33+00:00

  Câu 10. Câu văn “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,luyện những tình cảm ta sẵn có” trong văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh nói về điều gì?

  A. Ý nghĩa của văn chương

  B. Công dụng của văn chương

  C. Nguồn gốc của văn chương

  D. Nhiệm vụ của văn chương

  chọn C 

  mong ctlhn a~~

  chúc học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )