Câu 10: Cho 1700 người sống trên mảnh đất có diện tích 34000000m2. Tính mật độ dân số.

Question

Câu 10: Cho 1700 người sống trên mảnh đất có diện tích 34000000m2. Tính mật độ dân số.

in progress 0
Isabelle 4 tuần 2021-07-08T17:37:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:38:28+00:00

  Đổi: `34000000 m² = 34 km²`

  Mật độ dân số của nơi này là:

          `1700 : 34 = 50`(người/km²)

                                Đáp số: `50` người/km².

  => Dân cư nơi đây rất thưa thớt.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-07-08T17:38:52+00:00

  Bài giải:

  `34000000m^2=34km^2`

  Trên `1 km^2` có số người dân là:

  `1700÷34=50(`người$)$

  Vậy mật độ dân số ở đây là `50(`người`/1km^2)`

  $@ThanhTruc2008$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )