Câu 10 dưới thời lê quan lại được tuyển lựa chủ yếu từ A vương hầu quý tộc B những người đỗ đạt trong các kì thi C con em quan lại D quý tộc và con

Question

Câu 10 dưới thời lê quan lại được tuyển lựa chủ yếu từ
A vương hầu quý tộc
B những người đỗ đạt trong các kì thi
C con em quan lại
D quý tộc và con em quan lại

in progress 0
Alice 1 năm 2021-08-20T03:23:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:24:14+00:00

  B

  0
  2021-08-20T03:24:51+00:00

  Câu 10: Dưới thời Lê, quan lại được tuyển lựa chủ yếu từ:

  A vương hầu quý tộc

  B những người đỗ đạt trong các kì thi

  C con em quan lại

  D quý tộc và con em quan lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )