Câu 10. Một tếbào thực vật (2n = 8) nguyên phân liên tiếp nđợt tạo64tếbào con. Sốlần nguyên phân là A. 4 B.6 C. 12

Question

Câu 10. Một tếbào thực vật (2n = 8) nguyên phân liên tiếp nđợt tạo64tếbào con. Sốlần nguyên phân là
A. 4
B.6
C. 12
D. 8
lam dum em voi a :((( em cam on

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-10-24T00:45:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:47:12+00:00

  A. 4

   

  0
  2021-10-24T00:47:38+00:00

  đáp án là D nhé
  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )