Câu 10: Nhà nước sử dụng tiền thuế để làm gì? A.Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp. B. Trả lương cho nhân viên các tổ chức phi Chính phủ.

Question

Câu 10: Nhà nước sử dụng tiền thuế để làm gì?
A.Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp.
B. Trả lương cho nhân viên các tổ chức phi Chính phủ.
C. Xây đền, đình, chùa, nhà thờ.
D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-11T23:36:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:37:29+00:00

  Câu 10: Nhà nước sử dụng tiền thuế để làm gì?

  A.Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp.

  B. Trả lương cho nhân viên các tổ chức phi Chính phủ.

  C. Xây đền, đình, chùa, nhà thờ.

  D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.

  => Chọn B nha !!

  Giải thích : Thuế là tiền đề cần thiết để duy trì quyền lực chính trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cho nhân dân .

  0
  2021-07-11T23:37:45+00:00

  $#Pi$

  Câu 10: Nhà nước sử dụng tiền thuế để làm gì?

  A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp.

  B. Trả lương cho nhân viên các tổ chức phi Chính phủ.

  C. Xây đền, đình, chùa, nhà thờ.

  D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.

  Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )