Câu 10. Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua A. thành ruột tịt. B. thành ruột. C. thành dạ dày cơ. D. thành thực quản.

Question

Câu 10. Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua
A. thành ruột tịt.
B. thành ruột.
C. thành dạ dày cơ.
D. thành thực quản.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-04T01:48:07+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:49:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua

  A. thành ruột tịt.

  B. thành ruột.

  C. thành dạ dày cơ.

  D. thành thực quản.

  0
  2021-10-04T01:50:06+00:00

  Đáp án:

  B. thành ruột

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )