Câu 10: Thành phần khối lượng của Hidro và Oxi trong H2O là: A.%H = 10%,%O= 90% C. %H = 11,1%, %O = 88,9%

Question

Câu 10: Thành phần khối lượng của Hidro và Oxi trong H2O là:
A.%H = 10%,%O= 90% C. %H = 11,1%, %O = 88,9% B.%H = 15%, %O = 85%
D. %H = 12%, %O = 88%
Mng giúp em vs ạ

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-05T00:45:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:46:46+00:00

  Đáp án:

  Câu 10:

     C. %H = 11,1%,  %O = 88,9%

   

  0
  2021-08-05T00:47:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 10 : C

  `M_(H_2O)=2.1+16.1=18` $(g/mol)$

  `->%m_H=(2.1)/18 . 100% = 11,1%`

  `->%m_O=100%-11,1%=88,9%`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )