câu 10 Tôi nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi dưng thở dùm cho chị , rồi tôi reo hò cổ động cho chị tiến lên ( 1 gạ

Question

câu 10 Tôi nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi dưng thở dùm cho chị , rồi tôi reo hò cổ động cho chị tiến lên ( 1 gạch là chủ ngữ , 2 gạch là vị ngữ)

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-08-18T16:24:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:25:33+00:00

  Tôi/ nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi /dưng thở dùm cho chị

  CN                                                       CN                                          CN                                  VN     

  , rồi tôi/ reo hò cổ động cho chị tiến lên.

                                                                

      CN             VN

  ______________________________

  xin hay nhất

  0
  2021-08-18T16:25:35+00:00

  -Tôi :CN

  -nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia:VN 

  -Chị :CN

  -chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia:VN

  -Mà:Quan hệ từ.

  -Lòng tôi:CN

  -Dưng thở giùm cho chị:VN

  -Tôi:CN

  reo hò cổ động cho chị tiến lên :VN

  $NOTE:$ CN:chủ ngữ; VN:Vị ngữ 

  Xin hay nhất +5sao+tim.

  $_Lenhatduyvy_$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )