Câu 11: (2 điểm)Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: HCl, Fe2O3, Al(OH)3, Ba(NO3)2

Question

Câu 11: (2 điểm)Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: HCl, Fe2O3, Al(OH)3, Ba(NO3)2

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-07-12T12:29:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:31:29+00:00

  – Phân loại:

  $HCl$: axit 

  $Fe_2O_3$: oxit bazơ 

  $Al(OH)_3$: bazơ 

  $Ba(NO_3)_2$: muối 

  – Gọi tên:

  $HCl$: axit clohidric 

  $Fe_2O_3$: sắt (III) oxit 

  $Al(OH)_3$: nhôm hidroxit 

  $Ba(NO_3)_2$: bari nitrat 

  0
  2021-07-12T12:31:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  axit : HCl: axit clohiđric 

  Oxit (oxit bazo):  Fe2O3  : sắt (III)

  Bazo : Al(OH)3 : nhôm hiđroxit 

  Muối :Ba(NO3)2 : Bari nitrat 

  Viết theo kiểu : 

  Phân loại : kí kiệu hợp chất: tên gọi hợp chất 

  Nocopy 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )