Câu 11: Lăng kính có chiết suất n= 2 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. a, T

Question

Câu 11: Lăng kính có chiết suất n= 2 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính.
a, Tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng?
b, Giữ chùm tia tới cố định, thay lăng kính trên bằng một lăng kính có cùng kích thước nhưng có chiết suất n khác n.
Chùm tia ló sát mặt sau của lăng kính. Tính n?
Câu 12: Một người nhìn rõ được các vật ở xa mà mắt không phải điều tiết . Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 28cm thì phải đeo kính 2,5 áp cách mặt 3cm.
a, Xác định các điểm C, và C, của mắt?
b, Nếu đeo kính sát mắt thì có thể nhìn rõ các vật ở trong khoảng nào?

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-09-09T13:53:25+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:55:12+00:00

  Đáp án:

  Câu 11: a.$i_{2}=90^{o}$ và $D=60^{o}$. 

  Câu 12: a. OCc = 96,33cm và điểm cực viễn ở vô cùng,

  b. Khoảng nhìn rõ từ 28,3cm đến vô cùng.

  Giải thích các bước giải:

  Câu 11:

  a. Ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {i_1} = {0^o} \Rightarrow {r_1} = {0^o}\\
  A = {r_1} + {r_2} \Rightarrow {r_2} = A – {r_1} = {30^o}\\
  n\sin {r_2} = \sin {i_2} \Rightarrow \sin {i_2} = n\sin {30^o} = 2.\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow {i_2} = {90^o}\\
  D = {i_1} + {i_2} – A = {0^o} + {90^o} – {30^o} = {60^o}
  \end{array}\]

  Vậy góc ló là $90^{o}$ là sát mặt sau của lăng kính và góc lệch là $60^{o}$.

  b. Ở câu a tia ló đã đi sát mặt sau rồi bạn nhé.

  Câu 12: a.Điểm cực viễn ở xa vô cùng.

  Tiêu cự của kính:

  \[f = \frac{1}{D} = \frac{1}{{2,5}} = 0,4m = 40cm\]

  Điểm cực cận cách mắt:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{40}} = \frac{1}{{28}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ =  – 93,33cm\\
  O{C_c} = 3 – d’ = 96,33cm
  \end{array}\]

  b. Nếu đeo kính sát mắt thì điểm gần mắt nhất có thể nhìn được là:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{40}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{ – 96,33}} \Rightarrow d = 28,3cm\]

  Vậy khoảng nhìn rõ của mắt là từ 28,3cm đến vô cùng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )