Câu 11: Một vật có khối lượng 1,732 kg tiêu thụ một công là 30J khi di chuyển trên một quãng đường ngang dài 1m. Lực kéo F tác dụng lên vật nghiêng 60

Question

Câu 11: Một vật có khối lượng 1,732 kg tiêu thụ một công là 30J khi di chuyển trên một quãng đường ngang dài 1m. Lực kéo F tác dụng lên vật nghiêng 60o với phương ngang, hướng lên. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt đường là µ= 1/1,732. Tính lực F?

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-16T18:40:47+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:42:21+00:00

  Đáp án:

   F=40N

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \vec F + \vec P + \vec N + {{\vec F}_{ms}} = m\vec a\\
   + Oy:N = P – F\sin 60 = mg – F\sin 60\\
  {F_{ms}} = \mu N = \mu (mg – Fsin60)\\
  {A_{ms}} =  – {F_{ms}}s =  – \mu (mg – Fsin60)s\\
  {A_F} = Fs\cos 60\\
  A = {A_F} + {A_{ms}}\\
  30 = Fs\cos 60 – \mu (mg – Fsin60)s\\
  30 = F.1.\cos 60 – \frac{1}{{1,732}}(1,732.10 – Fsin60)1\\
   \Rightarrow F = 40N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )