Câu 11 nội dung cơ bản của các bộ luật thời lý trần lê là A bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt là dân nghèo B bảo vệ quyền hành củ

Question

Câu 11 nội dung cơ bản của các bộ luật thời lý trần lê là
A bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt là dân nghèo
B bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị bảo vệ quyền lợi của nhân dân và an ninh đất nước
C bảo vệ đất đai lãnh thổ của tổ quốc
D bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân làng xã

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-08-20T03:19:39+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:21:16+00:00

  B

  0
  2021-08-20T03:21:20+00:00

  11. ND cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần và Lê là :

  A. Bảo vệ lợi ích của tầng lớp XH đặc biệt là dân nghèo.

  B. Bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị.

  – Bảo vệ quyền lợi của ND, an ninh đất nước.

  C. Bảo vệ đất đai lãnh thổ của Tổ Quốc.

  D. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nông dân làng xã. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )