Câu 11. Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ A. Vua nước Đức thống nhất B. Hoàng đế nước Đức thống nhất C. Thủ tướng nước Đức thống n

Question

Câu 11. Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ
A. Vua nước Đức thống nhất
B. Hoàng đế nước Đức thống nhất
C. Thủ tướng nước Đức thống nhất
D. Tổng thổng nước Đức thống nhất
Hiển thị đáp án
Câu 12. Ý không phải kết quả của việc thống nhất nước Đức là
A. Liên bang Bắc Đức ra đời
B. Hiến pháp mới được thông qua
C. Đức chiến thắng Pháp, thu phục các bang miền Nam hoàn thành công việc thống nhất đất nước
D. Lễ tuyên bố thành lập Đế chế Đức tổ chức tại Cung điện Vécxai (Pháp)
Hiển thị đáp án
Câu 13. Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của
A. Giai cấp tư sản Đức
B. Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa
C. Quý tộc quân phiệt Đức
D. Quý tộc quân phiệt Phổ
Hiển thị đáp án
Câu 14. Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?
A. Vua Phổ trở thành Thủ tướng nước Đức
B. Bixmác (một quý tộc Phổ) lên ngôi hoàng đế
C. Được tổ chức tại cung điện Vécxai (Pháp)
D. Có sự tham dự của tất cả các hoàng đế các nước láng giềng
Hiển thị đáp án
Câu 15. Việc thống nhất nước Đức mang tính chất
A. Một cuộc cách mạng
B. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
C. Một cuộc cách mạng tư sản
D. Một cuộc nội chiến
Hiển thị đáp án
Câu 16. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì?
A. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ
B. Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương
C. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây
D. Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây
Hiển thị đáp án
Câu 17. Lãnh thổ Mĩ kéo dài tới bờ biển Thái Bình Dương khi nào?
A. Giữa thế kỉ XIX
B. Cuối thế kỉ XIX
C. Đầu thế kỉ XIX
D. Nửa cuối thế kỉ XVIII
Hiển thị đáp án
Câu 18. Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?
A. Kinh tế công thương nghiệp TBCN phát triển mạnh mẽ
B. Là nền nông nghiệp sản xuất lớn
C. Miền Bắc và miền Nam phát triển theo hai con đường khác nhau
D. Mỗi miền Bắc, Tây, Nam phát triển theo những con đường khác nhau
Hiển thị đáp án
Câu 19. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của kinh tế các bang miền Bắc nước Mĩ là
A. Công nghiệp TBCN phát triển
B. Kinh tế của trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế
C. Một phần phát triển kinh tế đồn điền, sử dụng sức lao động của nô lệ
D. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật
Hiển thị đáp án
Câu 20. Nét nổi bật của kinh tế các bang miền Nam nước Mĩ là
A. Phát triển kinh tế công thương nghiệp TBCN
B. Kinh tế của trại chủ và nông dân tự do chiếm ưu thế
C. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật
D. phát triển kinh tế đồn điền

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-27T20:09:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:10:44+00:00

  11C

  12D

  13D

  14C

  15C

  16C

  17A

  18A

  19C

  20D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )